Cần Thợ Có Kinh Nghiệm Bột Tay Chân Nước In Texas

Area: San Antonio, Texas / Phone:(210) 396-1392 /
Cần thợ nails có kinh nghiệm làm bột, tay chân nước. Lương 1 tháng từ $4000 trở lên. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 210-396-1392 or 210-921-7288 (w)

Tin liên quan