Cần Thợ Bột Và Tay Chân Nước $800-$1,200

Area: , Florida / Phone:(719) 214-7471 / Zipcode: 34746

Cần nhiều thợ Bột và thợ Tay Chân Nước bao lương từ $800-$1,200 tuỳ theo tay nghề. Tiệm trong Busy Publix Shopping Center có Ross, TJMaxx, Five Guys, Five Below, Famous Footware, & Petco. 

Tiệm rộng rải thoải mái khách dể thương giá cao tip hậu. 

 

Cũng cần thợ bột biết làm SNS và thợ tay chân nước trong Publix trong thành phố Mt. Dora. Tiệm đông khách giá cao tip hậu khu mỹ trắng.

Tin liên quan