Cần Thợ Bột Bao Lương $1000/Tuần Tiệm Đông Khách Tip Cao Có Chổ Ở Có Xe Đưa Đón In FL

Area: Ocala, Florida / Phone:(352) 208-8660 / Zipcode: 34474

Cần Thợ Bột Vùng Ocala FL


 
Tiệm nail FL vùng Ocala cần thợ nails. Cần gấp thợ bột, bao lương $1000/ tuần. Có phòng cho share, nếu không có xe sẽ có người đưa đón ( có thể đi bộ tiệm gần chỗ ở cách 5 phút đi bộ). Tiệm trong shopping center, khách đông, tip cao 90% là khách walk-in. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone: 352-208-8660 hoặc phone tiệm 352-402-0008. Thank you!
 
Cần Thợ Bột Làm Trong Khu Đông Khách Tip Cao Có Xe Đưa Đón Vùng Ocala FL
Tiệm nail FL vùng Ocala cần thợ nails
Cần Thợ Bột Làm Trong Khu Đông Khách Tip Cao Có Xe Đưa Đón Vùng Ocala FL
Tiệm nail FL vùng Ocala cần thợ nails
Cần Thợ Bột Làm Trong Khu Đông Khách Tip Cao Có Xe Đưa Đón Vùng Ocala FL
Tiệm nail FL vùng Ocala cần thợ nails
Cần Thợ Bột Làm Trong Khu Đông Khách Tip Cao Có Xe Đưa Đón Vùng Ocala FL
Tiệm nail FL vùng Ocala cần thợ nails
 
All Nails & Spa   
2701 SW College Rd Ste 603
Ocala, FL 34474
 

Tin liên quan