Cần Thợ Bột Hoặc Làm Đủ Thứ, Full Hoặc Part Time

Area: Marietta, Georgia / Phone:(404) 510-5493 /
Cần thợ bột hoặc làm đủ thứ, full hoặc part time. Tiệm bên cạnh Pubix, Mỹ trắng, vùng Marietta - Kennesaw. Bao lương cao, bonus theo khả năng. Tiệm đông khách quanh nam, nhiều Mỹ trắng. Chủ thợ hiền hòa, thân thiện, đảm bảo thoải mái cho thợ. Liên hệ: anh Khanh 404 510 5493 (404)510-4894.

Tin liên quan