Cần Thợ Bột Chân Tay Nước Lương $800-$1500/Tuần

Area: Port Charlotle, Florida / Phone: /
Cần Thợ Bột Chân Tay Nước Lương $800-$1500/Tuần In Port Charlotle, FL
 
Tiệm Essence Nals In 19451 Cochran Blvd # 400 Port Charlotle, FL 33948 Cần thợ Nam Nữ, làm bột và chân tay nước. Lương $800 to $1500/ tuần, tùy theo khả năng. Tiệm nằm khu chợ Publix, khu mỹ trắng , tip cao. Chỗ làm vui vẻ, không tranh dành, chủ vui tính.
 Mọi chi tiết xin liên lạc: 941-258-8222 ( C) hoặc 941-764-8802( W). Không nghe phone xin text lại.
Thank You!
 
Essence Nals In 19451 Cochran Blvd # 400 Port Charlotle, FL 33948
 
Cần Thợ Bột Chân Tay Nước Lương $800-$1500/Tuần
Cần Thợ Bột Chân Tay Nước Lương $800-$1500/Tuần
Cần Thợ Bột Chân Tay Nước Lương $800-$1500/Tuần
Cần Thợ Bột Chân Tay Nước Lương $800-$1500/Tuần
Cần Thợ Bột Chân Tay Nước Lương $800-$1500/Tuần

Tin liên quan