Cần Thợ Bột Chân Tay Nước Biết Làm Everything In Houston, TX

Ngày đăng: 08-11-2017 / Views: 823

Tiệm Pro NailsSpa Lash ở Barker Cypress & I10 Cần nhiều thợ bột, CTN làm full time or part time, chổ làm việc vui vẻ, thoải mái. Rất cần thợ có tâm làm lâu dài. Bao lương $ 700/ tuần & Up tùy theo khả năng. Anh chị em đồng nghiệp thật lòng xin gọi 832-446-7939. Thanks

1855 Barker Cypress Rd Ste 180 Houston, TX 77084
 
Cần Thợ Nails Gấp Biết Làm Everything In Houston, TX
Cần Thợ Nails Gấp Biết Làm Everything In Houston, TX
Cần Thợ Nails Gấp Biết Làm Everything In Houston, TX
Cần Thợ Nails Gấp Biết Làm Everything In Houston, TX
Cần Thợ Nails Gấp Biết Làm Everything In Houston, TX
Cần Thợ Nails Gấp Biết Làm Everything In Houston, TX
Cần Thợ Nails Gấp Biết Làm Everything In Houston, TX
Cần Thợ Nails Gấp Biết Làm Everything In Houston, TX
Cần Thợ Nails Gấp Biết Làm Everything In Houston, TX
Cần Thợ Nails Gấp Biết Làm Everything In Houston, TX
Phone: (832) 446-7939 /
Area: Houston, Texas ( Hoa kỳ )
Thank you!!!!!
12
Cần Thợ Bột Chân Tay Nước Biết Làm Everything In Houston, TXCần Thợ Bột Chân Tay Nước Biết Làm Everything In Houston, TXCần Thợ Bột Chân Tay Nước Biết Làm Everything In Houston, TX. làm full time or part time, chổ làm việc vui vẻ, thoải mái. Rất cần thợ có tâm làm lâu dài trên Bình chọn