Cần Thợ Biết làm Bột Or Chân Tay Nước Lương $4000-$5000/Mo In Columbus, GA

Area: Columbus, Georgia / Phone:(706) 289-6575 / Zipcode: 31909
Cần Thợ Biết làm Bột Or Chân Tay Nước Lương $4000-$5000/Mo In Columbus, GA
 
Tiệm Posh Spa & Lounge In 7450 Blackmon Rd, Suite300, Columbus GA 31909 Cần thợ nails làm Bột hoặc Chân Tay Nước, tiệm khu Mỹ trắng, tip cao, lương tùy theo khả năng, thợ CNT từ $4000-$5000/tháng. Có chổ ở cho thợ ở xa. Chỗ làm vui vẻ, thân thiện.
Mọi chi tiết xin liên lạc: 706-289-6575 (C) or 706-569-6566.
 
Thank You!
Cần Thợ Biết làm Bột Or Chân Tay Nước Bao Lương $3500-$4000/Mo In Columbus, GA
Cần Thợ Biết làm Bột Or Chân Tay Nước Bao Lương $3500-$4000/Mo In Columbus, GA
Cần Thợ Biết làm Bột Or Chân Tay Nước Bao Lương $3500-$4000/Mo In Columbus, GA
Cần Thợ Biết làm Bột Or Chân Tay Nước Bao Lương $3500-$4000/Mo In Columbus, GA
Cần Thợ Biết làm Bột Or Chân Tay Nước Bao Lương $3500-$4000/Mo In Columbus, GA
Posh Spa & Lounge In 7450 Blackmon Rd, Suite300, Columbus GA 31909

Tin liên quan