Cần Thợ Nails In Raleigh, North Carolina

Area: Raleigh, North Carolina / Phone:(919) 599-9277 / Zipcode: 27610

Cần Thợ Nam Nữ Bết Làm EverythingTiệm chúng tôi đang rất cần gấp thợ nam hoặc nữ biết tất cả hoặc chân tay nước. Đặc biệt bạn nào thích làm bột thì càng nhanh càng tốt. Bao lương hoặc an chia tuỳ ở các bạn..... Thật lòng xin liên lạc: 919-599-9277 hoặc 919- 322-2446. Thank you !
 
Diva Nails
3416 Poole Rd Ste 106
Raleigh, NC - 27610

Tin liên quan