Cần Thơ Nails Vùng Maitland FL

Area: , Florida / Phone:(321) 333-6899 /
Cần thợ cho 2 tiệm nails ở Sandlake - Dr. Phillips, FL và Maitland FL thợ biết làm bột, chân tay nước, hoặc everything càng tốt, full time hoặc part time. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng. Tiệm sang khu M.ỹ t.r.ắ.n.g, income ổn định, giá nail cao, tip cao. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Thật lòng quan tâm xin liên lạc:              
Ceci Nail Lounge Office: (321) 732-3500 
Cell: (407) 928-3299 (text)               
Five Star Nail Office: (407) 998-9888 
Cell: (321) 333-6899 (text) 
Xin chân thành cảm ơn!

Tin liên quan