Cần Sang Tiệm Sweet Nails And Spa Ở Lake Conroe TX

Area: Conroe, Texas / Phone:(936) 203-2696 / Zipcode: 77356
 
SWEET NAILS AND SPA, lake Conroe TX.
Cần Sang Tiệm Sweet Nails And Spa Ở Lake Conroe TX 77356. 
18024 Hwy 105 West #500 , Montgomery Tx 77356. 
Tiệm rộng 2300 Sqf , Rent+CAM rẻ $3600/ thang. 
Hợp đồng còn dài hạn 4 năm. 
Tiệm có 4 thợ, Income hơn 400k năm. 
Có 12 ghé, có thể thêm 12 ghé nữa. 
Tiệm good review on Facebook and Google.  
Khu Lake conroe, khu du lịch Margaritaville Lake Resort. Dân cư đang phát triển. Khách Mỹ trắng 99% . Mặt đường lớn Hwy 105. Cách Fwy I-45 10 phút. Khu trường học tốt.
Anh chị nào thật tình muốn mua xin  lien lạc 
Phone tiệm 936-582-7075. 
Cellphone 936-203-2696. Or 832-571-3009
Xin cảm ơn!
 
Cần Sang Tiệm Sweet Nails And Spa In Lake Conroe TX
Cần Sang Tiệm Sweet Nails And Spa In Lake Conroe TX
Cần Sang Tiệm Sweet Nails And Spa In Lake Conroe TX
Cần Sang Tiệm Sweet Nails And Spa In Lake Conroe TX
Cần Sang Tiệm Sweet Nails And Spa In Lake Conroe TX
Cần Sang Tiệm Sweet Nails And Spa In Lake Conroe TX
Cần Sang Tiệm Sweet Nails And Spa In Lake Conroe TX

Tin liên quan