Cần Sang Tiêm Nail Vùng Tucker GA

Area: Tucker, Georgia / Phone:(404) 992-8957 / Zipcode: 30084
Cần Sang Tiêm Nail In Tucker GA. Tiệm hoạt động 1 chủ đã gần 10 năm. Income trên $35,000/ month, tiền rent $2,000. Tiệm hiện có 5 - 6 thợ làm lâu năm. Thật lòng và muốn biết thêm information xin liên lạc: 404-992-8957 (không kịp bắt phone xin để lại messages sẽ gọi lại sau). Thank you!

Tin liên quan