Cần Sang Tiệm Nail Ở Charleston Tiểu Bang SC

Area: Charleston, South Carolina / Phone:(843) 593-5819 /
Cần Sang Tiệm Nail Ở Charleston Tiểu Bang SC
Cần sang tiệm nail ở vùng West Ashley, Charleston bang SC. Tiệm 2000 sqft, rent $8k/ month. Good location. Income chứng thực trên POS system. Nhanh lấy lại vốn.
Xin liên lạc qua số phone 843-593-5819 để biết thêm info và giá bán. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn. Cám ơn !
 
Cần Sang Tiệm Nail Thành Phố Charleston Tiểu Bang SC
Cần Sang Tiệm Nail Thành Phố Charleston Tiểu Bang SC

Tin liên quan