Cần Sang Tiệm Nail Good Location Khu Mỹ Trắng Income Ổn Định In Collierville TN

Area: Collierville, Tennessee / Phone:(901) 871-3984 /
Cần bán tiệm nails ở Collierville TN 38017. Tiệm sang và đẹp. Có 12 ghế và 12 bàn, good loction, khu Mỹ Trắng nhà giàu, tip cao. Giá cả thỏa thuận. Xin liên lạc Julie 901-871-3984.
 
Collierville TN 38017

 

Tin liên quan