Cần Sang Tiệm Hair And Nails Spa In Ocala FL

Area: Ocala, Florida / Phone:(352) 216-8764 / Zipcode: 34474

Cần Sang Tiệm Hair And Nails Spa Vùng Ocala FL.

Tiệm rộng 1600 sqft, có 4 ghế, 6 bàn, 5 style tóc, tiệm mới remodel nên cơ sở vật chất new và đầy đủ. Tiệm đã hoạt động trên 25 năm, có nhiều khách walk-in. Tiền rent $1,500/ month + CAM. Giá bán $79K. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc: (352) 216-8764 or (352) 644-5922. Thank you!

Hair And Nails Spa | 2801 Sw 20th St, Ocala FL 34474

Tin liên quan