Cần Sang Nhiều Tiệm Nail Trong Khu Good Location Vùng Florida

Area: Tampa, Florida / Phone:(813) 724-7793 /

Bán Nhiều Tiệm Nail In FL


 
 
Bán lease và build tiệm nails in Florida
*Có lease trong publix, whole fold, fresh market,..ready to build. Model tiệm nail mới, có bar rượu, rộng 2000sqft- 3000sqft model, khoảng 18 spa-30 spa nails salon style. Call Teddy 813-724-7793. Thank you!
 
 
Cần Sang Nhiều Tiệm Nail Trong Khu Good Location Vùng Florida
Bán tiệm nail In FL
Cần Sang Nhiều Tiệm Nail Trong Khu Good Location Vùng Florida
Bán tiệm nail In FL
Cần Sang Nhiều Tiệm Nail Trong Khu Good Location Vùng Florida
Bán tiệm nail In FL
Cần Sang Nhiều Tiệm Nail Trong Khu Good Location Vùng Florida
Bán tiệm nail In FL
 
 


 

Tin liên quan