Cần Sang Nhà Hàng Vùng Madison Alabama Good Location

Area: ,Alabama / Phone:(626) 492-8801 /
Cần Sang Nhà Hàng Vùng Madison Alabama Good Location
Nhà hàng rộng 2000 sqt, rent $3600. Good location, trong public gần trường học, shopping center...
Lượng khách ổn định. 
Giá bán thương lượng.
Để biết thêm chi tiết xin liên lạc (256) 585-9163 hoặc (626) 492-8801. 
 
Restaurant For Sale In Madison Alabama
Restaurant 2000 sq.t, rent $3600. Good location, in public near school, shopping center...
Stable number of visitors.
Selling price negotiable.
For more information contact (256) 585-9163 or (626) 492-8801.

Tin liên quan