Cần Sang Gấp Tiệm Nail Đã Có Lượng Khách Ổn Định Vùng Glendale AZ

Area: Glendale, Arizona / Phone:(312) 888-6832 / Zipcode: 85306
Tiệm rộng 1200 sqft, 10 bàn, 9 ghế spa, 1 phòng wax, 1 restroom và 1 phòng ăn

Tiền rent là 2300$ include NNN
- income 2021 là 740k
- income 2022 là 920k

Hiện tại income 15k-19k mỗi tuần
Tiệm có 13 thợ và 3 thợ hiện đang đi vietnam vacation còn 10 thợ

Tiệm hoạt động được 2.5 năm. tiệm có sẵn POS, ATM, hệ thống camera đầy đủ , khach trả cash phần lớn và check in thông tin toàn bộ khach hàng.
Có 750 review trên Google và duọc 4.8 stars. Yelp là 4.0 stars.
Good location. đối diện với trường đại học ASU West tiểu bang AZ. Nên có lượng khách trẻ chiếm 70%. Zipcode tiệm 85306
Nhiều bột và design. Khách M.ỹ tr.ắ.ng phần lớn và Mexican.
Giá cả thương lượng

Xin liên lạc: (312) 888-6832. Ko bắt máy xin để lại voice mail hoạc text

Tin liên quan