Cần Sang Tiệm Nail Khu Mall Đã Có Lượng Khách Ổn Định Ở Jensen Beach, FL

Area: , Florida / Phone:(941) 284-1111 / Zipcode: 34957
Cần Sang Tiệm Nail “Trong Mall” Đã Có Lượng Khách Ổn Định Jensen Beach, FL
Tiệm rộng gần 3000 sqft, có 19 ghế, 12 bàn, 2 phòng wax, 1 phòng supply,...
Đã hoạt động trên 15 năm nên có lượng khách ổn định, income cao.
Thật lòng quan tâm xin liên lạc số phone (941) 284-1111
Thank You!
Address: 3128 NW Federal Hwy, Jensen Beach, FL 34957, Hoa Kỳ
Cần Sang Gấp Tiệm Nail Đã Có Lượng Khách Ổn Định Ở Jensen Beach, FL
Cần Sang Gấp Tiệm Nail Đã Có Lượng Khách Ổn Định Ở Jensen Beach, FL
 
Cần Sang Gấp Tiệm Nail Đã Có Lượng Khách Ổn Định Ở Jensen Beach, FL
 
Cần Sang Gấp Tiệm Nail Đã Có Lượng Khách Ổn Định Ở Jensen Beach, FL
 
Cần Sang Gấp Tiệm Nail Đã Có Lượng Khách Ổn Định Ở Jensen Beach, FL
 
Address: 3128 NW Federal Hwy, Jensen Beach, FL 34957, Hoa Kỳ.

Tin liên quan