Cần Nhiều Thợ Nails Ở Greenville North Carolina Tiệm Rất Đông Khách

Area: Greenville, North Carolina / Phone:(714) 343-1133 /
Cần Nhiều Thợ Nails Ở Greenville North Carolina Tiệm Rất Đông Khách
Cần thợ nail tiệm đông khách vùng North Carolina. Cần thợ bột nước gell. Income cao tip hậu, có chỗ ở cho thợ ở xa.  
Tiệm 1 mở cửa từ thứ 2 đến thứ 7. 9: 00 am to 7: 00 pm, chủ nhật đóng cửa.
Tiệm 2 mở cửa từ 10:00 am to 8:00 pm, chủ nhật: 1:00 pm to 6: 00pm.
Liên lạc Tracy (714) 343-1133. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
 
 
 
Cần Nhiều Thợ Nails Ở Greenville  North Carolina

Tin liên quan