Cần Nhiều Thợ Nails - Nails Techs Wanted In Buckhead Atlanta GA

Area: Atlanta, Georgia / Phone:(408) 334-1446 /
Tiệm đang cần gấp thợ biết làm everything và eyelashes. Bao lương nếu cần, tùy theo kinh nghiệm. Tiệm trong khu Buckhead, khách sang lịch sự, giá cao tip hậu. Chỗ làm vui vẻ thoải mái. 

Call or text Tiffany (408) 334-1446

Tin liên quan