Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Georgia

Ngày đăng: 31-12-2016 / Views: 988
Tiệm Nails In Georgia Cần Nhiều Thợ Có Kinh Nghiệm !

 

Tiệm Nails Khu Mỹ Trắng, Cần Nhiều thợ Nails Có Kinh Nghiệm, Lương từ : $3000 - $4000 / Tháng. Tiệm làm việc vui vẻ, lương cao, Tip Hậu
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc:
470-589-9687 w: 770-844-8809 để biết thêm thông tin !

Cumming, GA 30041


Thank you !

Các Tin Đăng Mới Nhất

 

 

Tre247.com

12
Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In GeorgiaCần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In GeorgiaTiệm Nails Khu Mỹ Trắng, Cần Nhiều thợ Nails Có Kinh Nghiệm, Lương từ : $3000 - $4000 / Tháng. Tiệm làm việc vui vẻ, lương cao, Tip Hậu trên Bình chọn