Cần Nhiều Thợ Nails Bột & Tay Chân Nước In Spring Texas

Area: Spring, Texas / Phone:(832) 493-5644 / Zipcode: 77382
Tiệm Plush Nail Bar vùng Woodlands cần nhiều thợ nails bột có kinh nghiệm. Bao lương $850-$900/tuần, thợ chân tay nước và dipping bao lương $700/tuần. Tiệm Mỹ Trắng 95%,  giá service cao, tiền tip cao. Chỗ làm vui vẻ, hoà đồng và thoải mái, thợ đc bonus cao! Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Cindy 832-493-5644 or 281-298-3275
Thank you!
Plush Nail Bar
9950 The Woodlands Pkwy
Spring, Texas 77382

Tin liên quan