Cần Nhiều Thợ Nails

Phone: (817) 690-7434 / Zipcode: 46060
Ngày đăng: 15-08-2019 / Views: 44
Tiệm Nails ở khu Hamilton Town Center, gần Mall hiện đang Cần thợ Nam hay Nữ biết làm everything bao  ($1200) hay CTN. Thì bao ( $900) làm trên thi ăn chia, 
làm Full time hay Part time cũng được. Chỗ làm luon hoà đồng với mọi người và chia turn rõ ràng. Mọi chi tiết Xin LL:
A Dustin: 817-690-7434 or  C Tuyền: 682-557-9146

 
Cần Nhiều Thợ NailsCần Nhiều Thợ NailsCần Nhiều Thợ Nails

Tin liên quan

Cần Nhiều Thợ Nails -Cần Nhiều Thợ Nails -Cần Nhiều Thợ Nails, trên Bình chọn