Cần Nhiều Thợ Bột Và Thợ Tay Chân Nước Vùng Kissimmee FL

Area: Kissimmee, Florida / Phone: / Zipcode: 34746

Cần thợ nails gấp. Cần nhiều thợ Bột và thợ Tay Chân Nước bao lương từ $1000-$1,200 tuỳ theo tay nghề. Tiệm trong Busy Publix Shopping Center có Ross, TJMaxx, Five Guys, Five Below, Famous Footware, & Petco. Khách du lịch và local quanh năm. Tiệm rộng rải thoải mái khách dể thương, giá cao, tip hậu.

Tiệm cũng cần thợ bột biết làm SNS và thợ tay chân nước trong Publix trong thành phố Mt. Dora. Tiệm đông khách giá cao tip hậu khu mỹ trắng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 719-214-7471

Thank you!

 

Cần Thợ Bột Và Tay Chân Nước
Cần nhiều thợ Bột và thợ Tay Chân Nước bao lương từ $1000-$1,200 tuỳ theo tay nghề
Cần Thợ Bột Và Tay Chân Nước
Cần nhiều thợ Bột và thợ Tay Chân Nước bao lương từ $1000-$1,200 tuỳ theo tay nghề
Cần Thợ Bột Và Tay Chân Nước
Cần nhiều thợ Bột và thợ Tay Chân Nước bao lương từ $1000-$1,200 tuỳ theo tay nghề
Cần Thợ Bột Và Tay Chân Nước
Cần nhiều thợ Bột và thợ Tay Chân Nước bao lương từ $1000-$1,200 tuỳ theo tay nghề
Cần Thợ Bột Và Tay Chân Nước
Cần nhiều thợ Bột và thợ Tay Chân Nước bao lương từ $1000-$1,200 tuỳ theo tay nghề
Cần Thợ Bột Và Tay Chân Nước
Cần nhiều thợ Bột và thợ Tay Chân Nước bao lương từ $1000-$1,200 tuỳ theo tay nghề
 

 

 

719-214-7471

Hawaii Hair & Nails 
3900 S Orange Blossom Trail 
Kissimmee, FL 34746
719-214-7471

Tin liên quan