Cần Nhiều Thợ Bột Chân Tay Nước Biết Design & 3D Design Càng Tốt In TX

Ngày đăng: 05-12-2017 / Views: 1009

Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Pearland, Texas

 

Tiệm FASHIO Nail Spa 12810 Broadway Street, Suite 150, Pearland, TX 77584 cần gấp nhiều thợ nails, Cleaner và Front Desk. Tiệm cần gấp nhiều thợ nails nam/ nữ biết làm bột và CTN. Có kinh nghiệm làm bột 2 màu, bột dipping, shellac, waxing và eyelash extensions. Cần thợ yêu nghề, vui vẻ với khách và phải biết tiếng anh giao tiếp căn bản về nails. Bao lương $ 1.500-$1.600/ 2 tuần. Thợ bột biết làm Design và 3D design lương bảo đảm trên $ 2.000/2 tuần. Vì tiệm mới nên sang trọng, chỗ làm việc rộng rãi, khu khách sang trọng thuộc Pearland giá cao ( fullset $50 trở lên), môi trường làm việc thoải mái, ấm cúng. Để biết thêm thông tin xin liên lạc : Trang 832-853-3814 or 281-741-1298 .
Phone: (832) 853-3814 / Zipcode: 77584
Area: Pearland, Texas ( Hoa kỳ )
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Pearland, Texas
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Pearland, Texas 
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Pearland, Texas
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Pearland, Texas
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Pearland, Texas
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Pearland, Texas
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Pearland, Texas
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Pearland, Texas
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Pearland, Texas
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Pearland, Texas
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Pearland, Texas
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Pearland, Texas
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Pearland, Texas
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Pearland, Texas
12
Cần Nhiều Thợ Bột Chân Tay Nước Biết Design & 3D Design Càng Tốt In TXCần Nhiều Thợ Bột Chân Tay Nước Biết Design & 3D Design Càng Tốt In TXcần gấp nhiều thợ nails, Cleaner và Front Desk. biết làm bột và CTN. Có kinh nghiệm làm bột 2 màu, bột dipping, shellac, waxing và eyelash extensions, biết tiếng anh giao tiếp căn bản về nails trên Bình chọn