Cần Mua Và Đầu Tư Tiệm Nail Good Location Thu Nhập Ổn Định Tại Texas

Area: Frisco, Texas / Phone:(469) 783-2368 / Zipcode: 75034
Công ty chúng tôi cần mua và đầu tư tiệm nail lớn, good location, có thu nhập ổn định ở thành phố Frisco, Plano, McKinney and Prosper TX
Quí anh chị có nhu cầu sang tiệm nail xin text về số phone Jason Nguyen (469) 783-2368 
Thông tin tiệm của quí anh chị chúng tôi sẽ bảo mật . Không làm ảnh hưởng tới người bán và thợ trong tiệm. 
Xin cảm ơn!

Tin liên quan