Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything Bao Lương $1k - $1,2k / 6 Ngày

Area: Miami, Florida / Phone:(305) 546-5860 / Zipcode: 33184

Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything Bao Lương $1k - $1,2k / 6 Ngày.


Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc : ‎305-546-5860 Cell  hoặc ‎305-221-8878 w.
Tiệm Pink & White Nails Spa In Florida Cần thợ Nails gấp biết làm everything, bao lương $ 1000- $ 1200 trên tuần , làm 6 ngày / tuần.
 


14562 SW 8th St. 
Miami, FL 33184

 

Tin liên quan