Cần Gấp Thợ Nail Vùng Conyers GA

Area: Conyers, Georgia / Phone:(678) 895-2790 / Zipcode: 30013
Cần Gấp Thợ Nail Vùng Conyers GA
Cần nhiều thợ làm Chân Tay Nuớc và Bột in Conyers . Tiệm rất lớn ở conyers trong khu shoping lớn , Tiệm rất đông khách làm không kịp . Tiệm rất nhiều khách desgine và đầy đủ đồ supply , Thợ chỉ việc làm và lấy tiền . Rất cần nhiều thợ chân tay nước và làm bột. 
Lương từ $6000 đến $9000 hoặc bao lương , Thoải mái giờ giấc . Tiệm thợ trẻ không tranh giành không khí làm việc vui vẻ. Manager trẻ , vui vẻ 
Xin liên lạc: (678) 806-5777 (W) (678) 895-2790 (C). Không kip nghe phone xin để lại lời nhắn
Thank you

Tin liên quan