Cần Gấp Thợ Nail Làm Ở Tiểu Bang Texas

Area: San Antonio, Texas / Phone:(408) 368-8751 / Zipcode: 78256
Tiệm đang rất cần thợ bột , dip và chân tay nước gấp,  biết gắn mi càng tốt . Môi trường làm việc vui vẻ, khu khách sang tip hậu ( ko trừ tiên clean up ).  Ăn chia hoặc bao lương tuỳ theo khả năng của mỗi n​gười 
Liên lạc shop (210) 959-6245 Cell (408) 368-8751
Thank you!
Cần Thợ Làm Cho Tiệm Nail In San Antonio TX
Cần Thợ Làm Cho Tiệm Nail In San Antonio TX
Cần Thợ Làm Cho Tiệm Nail In San Antonio TX

Tin liên quan