Cần Gấp Thợ Nail In Lutz FL Bao Lương Or Ăn Chia

Area: Lutz, Florida / Phone:(813) 507-4610 /

Cần Gấp Thợ Nail In Lutz FL.

Tiệm ở Dale Mabry Hwy North, Tampa FL Cần gấp thợ nails  bột và chân tay nước, biết làm everything càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. 

Tiệm trong khu mỹ trắng, khách sang, giá nail cao. Môi trường làm việc vui vẻ thoải mái và hoà đồng. 

Mọi ch tiết xin vui lòng liên lạc (813) 507-4610 (cell), (813) 507-2049 hoặc (813) 961-6160 (W)

Thank you!!! 

Rose Nail & Spa 17689 Dale Mabry Hwy N Lutz, Florida 33548

Tin liên quan