Cần Gấp Thợ Nail Biết Làm Đủ Thứ Vùng Tampa FL

Area: Tampa, Florida / Phone:(813) 966-2377 /
Cần Gấp Thợ Nail Biết Làm Đủ Thứ Vùng Tampa FL
Tiệm có khách, chỗ làm thoải mái và hòa đồng lương 1,000/tuần tuy theo khả năng. 
Nếu thật lòng xin liên lạc (813)966-2377 hoặc phone tiệm (813)443-4636. Cảm ơn

Tin liên quan