Cần Gấp Receptionists Khu Memorial & I10 In Houston Texas

Area: Houston, Texas / Phone:(713) 820-1422 / Zipcode: 77055
Cần Gấp Receptionists Khu Memorial & I10 In Houston Texas
  • Tiệm đang cần receptionists. Lương thử việc $10/ an hour. Làm full time hoặc part time is available.
Để biết thêm chi tiết xin liên lạc: (713) 820-1422. Để lại tin nhắn nếu không kịp bắt phone.
Thank you.
                                               Memorial Nail Lounge. 1383 Bunker Hill Rd, Suite #100 Houston, TX 77055
 
 

Tin liên quan