Cần Gấp Thợ Chân Tay Nước Everything Dipping Càng Tốt Làm Vùng Cooper City FL

Area: Cooper City, Florida / Phone: / Zipcode: 33330

Cần thợ nails gấp, cần thợ làm chân tay nước, everything, dipping càng tốt. Thợ nam/ nữ đều được, tiệm khu Mỹ trắng, tip cao. Nếu làm everything bao lương $1000-$1200/ tuần, chân tay nước $800-$900/ tuần. Bao lương hơn ăn chia 6/5, 3/5. Có chỗ ở cho thợ ở xa, tiệm mở cửa 7 ngày/ tuần, tiệm làm không khí vui vẻ, hòa đồng. Mọi chi tiết xin liên lạc: 954-252-6111 (w) hoặc chị Cindy 305-332-8982. Thank you!

 
Cần Gấp Thợ Chân Tay Nước Everything Dipping Càng Tốt Làm Vùng Cooper City FL
cần thợ làm chân tay nước, everything, dipping càng tốt
Cần Gấp Thợ Chân Tay Nước Everything Dipping Càng Tốt Làm Vùng Cooper City FL
cần thợ làm chân tay nước, everything, dipping càng tốt
Cần Gấp Thợ Chân Tay Nước Everything Dipping Càng Tốt Làm Vùng Cooper City FL
cần thợ làm chân tay nước, everything, dipping càng tốt
Cần Gấp Thợ Chân Tay Nước Everything Dipping Càng Tốt Làm Vùng Cooper City FL
cần thợ làm chân tay nước, everything, dipping càng tốt
Cần Gấp Thợ Chân Tay Nước Everything Dipping Càng Tốt Làm Vùng Cooper City FL
cần thợ làm chân tay nước, everything, dipping càng tốt
 
Nail & Spa Studio II​
4706 S Flamingo Rd
Cooper City, FL 33330

Tin liên quan