Cần Gấp Nhiều Thợ Nail Ở Colleyville TX

Area: Colleyville, Texas / Phone:(408) 713-0250 / Zipcode: 76034

Cần Gấp Nhiều Thợ Nail Ở Colleyville TX. Không trừ tiền supply. Có ưu đãi riêng cho thợ giỏi.

Cần gấp nhiều thợ chân tay nước, Gel, Dip, Bột và Wax. Bao lương ($800+) quanh năm nếu cần. 

Tiệm rộng rãi sạch sẽ nằm trong khu sang, kế bên chợ Market Street và gần nhiều nhà hàng ăn uống. 99% là khách M..y t.ra..ng. Lương cao và típ cao. 

Môi trường làm việc thoải mái.  Gọi đi làm liền. 

Anh/Chị muốn có việc làm thoải mái và lâu dài vui lòng liên hệ Cell phone: (408)713-0250, nếu không kịp trả lời a/c nhắn tin.

 Deluxe Nail Spa 5505 Colleyville, ste 200 Colleyville, TX 76034 

Tin liên quan