Cần Gấp Nhiều Thợ Nail Cho Nhiều Location Ở Tiểu Bang Arizona

Area: , / Phone:(623) 806-5313 /
Cần Gấp Nhiều Thợ Nail Cho Nhiều Location Ở Tiểu Bang Arizona. Cần thợ làm chân tay nước, bột, dip. Bao lương cao. Khu khách sang, giá cao, tip cao. Chân thường $35- $105, manicure $25- $55, Dip $60 trở lên. Nơi làm việc vui vẻ, thoải mái, hòa đồng, không giành giật. Thật lòng xin liên lạc: (623) 806-5313. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn. Thank you!

Tin liên quan