Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách In FL

Ngày đăng: 22-09-2017 / Views: 2197

Cần Bán Tiệm Sebastian


 
Cần bán tiệm Nail ngay trung tâm, gần văn phòng bác sĩ, hotel, walmart....Tiệm khu mỹ trắng, rất đông khách. Income $ 4000 - $ 6000/ tuần. Tiệm rộng 2000 sqft, rent $ 1800, 7 ghế, 7 bàn. Phù hợp để gia đình run, mau lấy lại vốn. Giá bán 97K. 
Đông thơì tiệm cũng đang cần thợ bao lương or ăn chia. Income $ 700 - $ 1000/ tuần. Làm full time or, part time. Không khí làm việc vui vẻ.
Mọi chi tiết xin liên lạc  772-486-0964 or 772-202-7967 w.

 
Cần Bán Tiệm Gần Walmart, Văn Phòng Bác Sĩ....
 
Cần Bán Tiệm Gần Walmart, Văn Phòng Bác Sĩ....Cần Bán Tiệm Gần Walmart, Văn Phòng Bác Sĩ....
 
Nails & Shampoo Paradise
1701 Us Hwy 1, suite # 7, Davis St
Sebastian, FL 32958
12
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách In FLCần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách In FLCần bán tiệm Nail ngay trung tâm, gần văn phòng bác sĩ, hotel, walmart....Tiệm khu mỹ trắng, rất đông khách. Income $ 4000 - $ 6000/ tuần. Tiệm rộng 2000 sqft, rent $ 1800, 7 ghế, 7 bàn trên Bình chọn