Cần Bán Tiệm Nail Good Income Giá Rẻ In Missouri

Area: Blue Springs, Missouri / Phone:(404) 717-3786 /
Vì lý do gia đình cần sang tiệm nail: Kim Nail ở Blue Springs, Missouri gấp với giá $55,000. Tiệm có 6 ghế, 8 bàn, tiền rent $1,100/ tháng. Income $178K/ năm( chỉ tính credit card) có thể cho coi income. Nếu thật lòng xin gọi Sam cell 404-717-3786 or 816-220-0626( w)

Tin liên quan