Cần Bán Tiệm Gần Biển Sieta Key. Cơ Hội Tốt

Area: Sarasota, Florida / Phone:(941) 666-1347 / Zipcode: 34231

Cần Bán Tiệm Nail 
Cần bán tiệm nail gần biển, cách biển Sieta Key 8 phút. 100% mỹ trắng.  Tiệm có 6 bàn, 8 ghế tiệm mới remodel. Rộng 1700 sqft, rent $ 1500. Mọi chi tiết xin liên lạc 941-666-1347 or 941-666-4119
Nail Zone
2708 - Sticney poin
Sarasota - FL - 34231
 
Cần Bán Tiệm Gần Biển Sietas. Cơ Hội Tốt
 
Cần Bán Tiệm Gần Biển Sietas. Cơ Hội Tốt
Cần Bán Tiệm Gần Biển Sietas. Cơ Hội Tốt
Cần Bán Tiệm Gần Biển Sietas. Cơ Hội Tốt

Tin liên quan