Cần bán nhà hàng ở Hartland WI

Area: , Wisconsin / Phone:(626) 417-8249 /
Cần bán nhà hàng ở Hartland WI. Muốn retiet nên cần bán nhà hàng. Nhà hàng đã hoạt động 20 năm. Nên lượng khách ổn định. Khách vui tính, dễ chịu. Khu đông dân. Income 50 K /1 tháng. Giá bơán 150K. Đảm bảo nhanh thu hồi vốn.
Để biết thêm thông tin x]n liên lạc: 626-417-8249. Để lại lời nhắn nếu không bắt phone. 
Thank you for watching.

Tin liên quan