Cần Bán Gấp Tiệm Nail Vùng Wellington FL

Area: Wellington, Florida / Phone:(615) 686-5909 / Zipcode: 33414
Cần Bán Gấp Tiệm Nail In Wellington FL
Tipsy Salon Bar
ở vùng Wellington FL cần bán tiệm nail vì lý do gia đình. Tiệm có 18 bàn, 14 ghế 15 thợ nail, 4 thợ tóc, 2 thợ làm facial/eyelashes, 2 thợ xăm chân mày. Tiệm không có franchise. Có bằng bán đồ ăn, bằng bán rượu và bằng thẩm mỹ. Khu Mỹ trắng, khách sang. Tiệm rộng 3300 square feet, đầy đủ máy giặt sấy, 3 phòng facial. Tiệm đẹp, sang trọng.

Tiệm cũng đang cần thợ biết làm bột, chân tay nước làm được everything càng tốt, bao lương hoặc ăn chia tùy theo tay nghề.

Nếu thật lòng muốn mua muốn biết thêm chi tiết liên lạc: Henry (615-) 686-5909 hoặc Tiệm (561)791-5603
 
Tipsy Salon Bar | 10120 Forest Hill Blvd Ste 100 Wellington, FL 33414

Need Sell Urgent Nail Shop In Wellington FL
Tipsy Salon Bar in Wellington FL needs to sell nail salon for family reasons. The salon has 18 tables, 14 chairs, 15 nail technicians, 4 hairdressers, 2 facial/eyelashes artists, 2 eyebrow tattoo artists. The store does not have a franchise. Has a license to sell food,  has a license to sell alcohol and has a degree in cosmetology. White America area, luxury guests. The shop is 3300 square feet, full washing machine , 3 facial rooms. Beautiful, elegant shop.

The shop is also in need of a worker who knows how to make flour, hands and feet can do everything as possible, salary or split depending on skills.

If you really want to buy, please contact: Henry (615) 686-5909 or Shop (561) 791-5603
 
Tipsy Salon Bar | 10120 Forest Hill Blvd Ste 100 Wellington, FL 33414
 
Cần Bán Gấp Tiệm Nail Vùng Wellington FL
Cần Bán Gấp Tiệm Nail Vùng Wellington FL
Cần Bán Gấp Tiệm Nail Vùng Wellington FL
Cần Bán Gấp Tiệm Nail Vùng Wellington FL
Cần Bán Gấp Tiệm Nail Vùng Wellington FL
Cần Bán Gấp Tiệm Nail Vùng Wellington FL
Cần Bán Gấp Tiệm Nail Vùng Wellington FL
Cần Bán Gấp Tiệm Nail Vùng Wellington FL
Cần Bán Gấp Tiệm Nail Vùng Wellington FL

Tin liên quan