Cần Bán Gấp 2 Tiệm Nail And Spa Ở Tiểu Bang California

Area: , California / Phone:(714) 396-4243 /
Cần Bán Gấp 2 Tiệm Nail And Spa Ở Tiểu Bang California
Tiệm 1: Tustin – California
Tiệm đã hoạt động trên 21 năm, chủ về hưu cần sang lại cho người thật lòng muốn mua. Tiệm nằm trong khu Costco rất busy, khách M.ỹ tr.ắ.ng, Đậu xe thoải mái. Nhiều walk.ins, rất tốt cho gia đình khởi nghiệp, thu nhập ổn đinh. Yelp 4.0
Tiệm rộng $1000 sqft, 1 phòng Facial, có cửa sau rất thoáng. Lease $4814/Month Plus (NNN). Lease còn 3 năm và 5 năm option. Tiệm gồm có 8 – Spas, 5 manicure tables, 1 quầy lễ tân, tiệm hiện đang có 5 thợ làm full time cộng luôn chủ và 4 thợ làm part time. Income $7000-$9000 ( trừ hết chi phí ). 
$1300 – 2 Spas for rent.
Good tips, sẽ chứng minh income tax and monthly income. Giá bán $160,000
Cần Bán Gấp 2 Tiệm Nail And Spa Ở Tiểu Bang California

Tiệm 2: Huntington Beach – California
Vì lí do sức khỏe chủ cần về hưu nên cần bán gấp, tiệm rất đẹp nằm trong khu Living Space, khách M.ỹ tr.ắ.ng đậu xe thoải mái và chỉ có 1 tiệm nail duy nhất trong khu Plaza. Yelp 4.4.
Tiệm rộng 1200 sqft, có 1 phòng Facial, 8 Spas, 1 Spa for kid, 6 manicure tables, 1 quầy lễ tân, có cửa sau rất thoáng. Tiệm hiện đang có 8 thợ làm full time cộng luôn chủ và 2 thợ làm part time. Income $9000 ( trừ hết chi phí ).
Good tips, sẽ chứng minh income tax and monthly income. Giá bán $195,000
Cần Bán Gấp 2 Tiệm Nail And Spa Ở Tiểu Bang California


Anh chị thật lóng muốn mua xin liên lạc số phone: (714) 396-4243. Thank you!

Tin liên quan