Cần 2 Thợ Nails Xuyên Bang Bao Lương Cao In South Carolina

Ngày đăng: 22-09-2017 / Views: 859

Cần Thợ Nail Island, SC 
Tiệm nails vùng Island, South Carolina.  Cần 2 thợ làm Nails: Chân tay nước bao lương $ 3200/ tháng. -  Chân tay nước + bột bao lương $ 3600/ tháng. -  Chân tay nước + Wax + lash $ 4500/ tháng. Phải có bằng tóc, -  Thợ nail + Wax + permanent makeup $ 6000/ tháng.  Có chỗ ở cho thợ ở . Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc  843-637-4068.
Thank You.
 
Island Oak Spa & Nail
2817 Maybank Hwy 
Johns Island, SC - 29455
12
Cần 2 Thợ Nails Xuyên Bang Bao Lương Cao In South CarolinaCần 2 Thợ Nails Xuyên Bang Bao Lương Cao In South CarolinaCần 2 Thợ Nails Xuyên Bang Bao Lương Cao In South Carolina. Chân tay nước bao lương $ 3200/ tháng. Chân tay nước + bột bao lương $ 3600/ tháng. trên Bình chọn