Bán Tiệm Nail Vùng Coppell Texas Income Ổn Định Good Location

Area: Coppell, Texas / Phone:(469) 396-6718 /
Cần bán tiệm nail vung Coppell, Texas khu mỹ trắng, khách sang. Tiệm có 16 ghế, 4 bàn, rộng 2200SF. TIền rent + nước = $5200. Income ổn định, good location. Nhanh lấy lại vốn, tiệm đã có lượng khách ổn định. Giá cả thương lượng. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 469-396-6718

Tin liên quan