Bán Gấp Gấp Tiệm Nail Vùng Belmont MS

Area: , Mississippi / Phone:(360) 951-1545 / Zipcode: 38827
 Bán Gấp Gấp Tiệm Nail Vùng Belmont MS.
Cần Sang tiệm vùng M.ỹ t.r.ắ..ng ở Belmont, Mississippi tip nhiều, tiền rent rẻ $700 một tháng, Income ổn định cả năm. 
Khách rất dễ thương, hiền.
 Trong phố chỉ có một tiệm, không cạnh tranh, khách đông quanh năm, tốt cho gia đình 2 hoặc 3 người làm. 
Tiệm mới sửa sang, mới thứ trong tiệm còn mới, có 6 bàn & 4 ghế spa pedicure, 1 phòng wax. 
Tiệm nails thì bán $60,000, còn muốn mua luôn building thì $150,000 có 2 Giang. Một giang bên kia chưa có gì, một bên là tiệm nails. Vì lý do sức khỏe, làm không nổi nên bán. 
Vui lòng liên lạc Karla @ (662) 660-9640 (W) hoặc (360) 951-1545 (C). Để lại voice mail / text messages nếu không nghe máy.
Thank you!

Tin liên quan