Bán Đồ Nghề Mài Kềm Cắt Da Cho Thợ Nail Ở CA

Area: , California / Phone:(949) 232-6226 /
Bán Đồ Nghề Mài Kềm Cắt Da Cho Thợ Nail In CA
Loại cầm tay, đẹp, gọn, dễ sài. đang bán trên mạng là $54. Giảm 25% nếu nói là khách nghe từ Tre247, coupons code check out "Tre247", mua sĩ, trên 100 cái, giá $22 bao tiền gởi. 
 
Mua độc quyền: 3,000 cái, giá $17 cái, chia đôi tiền gởi, cho luôn Website và thương hiệu trên mạng sharpez.com

Xin liên lạc Henry (949) 232-6226 or Henryvuu64@gmail.Com . không kịp nghe phone xin để lại lời nhắn
 
Thank you

Tin liên quan